Ang tiwala pala parang kandila.... Kapag natunaw, mahirap ibalik sa dati. Para ring babasaging baso, pag nabasag, may lamat na...... 

Mahirap nang ibalik sa dating itsura.... pero hindi naman imposibleng maibalik. Mahirap lang..... It takes time bago maibalik sa dati!!!!!

Pero sana habang pinagsisikapang ko na ihulma sa dati..... wag mo nang apak apakan pa ang kandila at tuluyang basagin ang baso...... Baka hindi ko na makayanang maibalik sa dati.

Posted by cjaygumi on November 9, 2011 at 10:54 AM | Add a Comment
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.