Hindi pala dapat gamitin yung acronyms na "LOL"(Laugh Out Loud) sa mga pinoy chat...dahil maraming tangang mag rereply sa iyo ng "Gago!!! uLOL ka rin!!!!".
Posted by cjaygumi on June 5, 2007 at 10:24 PM | Add a Comment
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.